Quyền riêng tư & Bảo vệ dữ liệu của bạn trên trang web của chúng tôi

Chúng tôi coi trọng quyền riêng tư của khách truy cập trang web của chúng tôi "khosichauau.com" và thực hiện các bước để bảo vệ thông tin cá nhân được thu thập thông qua trang web của chúng tôi. Chính sách bảo mật này nêu rõ các loại dữ liệu chúng tôi thu thập, cách chúng tôi sử dụng dữ liệu đó để cải thiện trải nghiệm người dùng và các biện pháp kiểm soát mà khách truy cập có đối với thông tin cá nhân của họ. Chúng tôi tuân theo các phương pháp hay nhất trong ngành về bảo mật và bảo vệ dữ liệu để đảm bảo dữ liệu của người dùng luôn ở chế độ riêng tư.

Tổng quan về bảo vệ dữ liệu

Tổng quan

Tại khosichauau.com, chúng tôi rất coi trọng quyền riêng tư của bạn và nỗ lực hết sức để đảm bảo dữ liệu cá nhân của bạn được bảo vệ. Chính sách này nêu rõ những dữ liệu nào chúng tôi thu thập, lý do chúng tôi thu thập dữ liệu đó và cách xử lý dữ liệu đó.

Chúng tôi tuân theo tất cả các luật bảo vệ dữ liệu hiện hành và chỉ thu thập lượng dữ liệu cá nhân tối thiểu cần thiết để cung cấp và cải thiện dịch vụ của chúng tôi. Nếu có thể, chúng tôi cho phép bạn tương tác ẩn danh với trang web của chúng tôi.

Chúng tôi thực hiện các biện pháp tổ chức và kỹ thuật để giữ an toàn cho dữ liệu của bạn khỏi sự truy cập trái phép hoặc bất hợp pháp. Chỉ những nhân viên cần thiết mới có quyền truy cập vào thông tin của bạn và chúng tôi áp đặt các tiêu chuẩn bảo mật nghiêm ngặt.

Nhìn chung, cách tiếp cận của chúng tôi tập trung vào tính minh bạch trong thực tiễn xử lý dữ liệu và tôn trọng các lựa chọn về quyền riêng tư của bạn. Vui lòng xem lại chính sách này một cách cẩn thận để hiểu cách chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn.

Thu thập dữ liệu trên trang web của chúng tôi

Chúng tôi chỉ giới hạn việc thu thập dữ liệu ở những gì cần thiết để cung cấp dịch vụ của chúng tôi và nâng cao trải nghiệm duyệt web của bạn. Phần này phác thảo những cách chính mà chúng tôi thu thập dữ liệu trên trang web của mình.

 • Biểu mẫu liên hệ: Biểu mẫu liên hệ trên trang web của chúng tôi thu thập tên, địa chỉ email của bạn và mọi chi tiết bổ sung mà bạn chọn đưa vào tin nhắn của mình. Chúng tôi sử dụng điều này một cách nghiêm ngặt để đáp ứng yêu cầu của bạn.
 • Cookies: Giống như hầu hết các trang web, chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ tương tự để nhận dạng bạn và tùy chỉnh trải nghiệm duyệt web của bạn. Bạn có thể kiểm soát việc sử dụng cookie thông qua cài đặt trình duyệt của mình.
 • Phân tích: Chúng tôi sử dụng các dịch vụ của bên thứ ba có uy tín để phân tích cách sử dụng trang web của chúng tôi. Điều này cho phép chúng tôi cải thiện hiệu suất và thiết kế. Dữ liệu được thu thập được tổng hợp và ẩn danh.
 • Tiện ích của bên thứ ba: Chúng tôi kết hợp một số tính năng nhất định của bên thứ ba như nút phương tiện truyền thông xã hội và video được nhúng có thể thu thập một số dữ liệu. Tuy nhiên, việc tương tác với những thứ này là hoàn toàn tùy chọn.

Nói chung, chúng tôi chỉ xử lý dữ liệu cá nhân khi có sự đồng ý của bạn hoặc khi cần thiết để cung cấp dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi không bán hoặc chia sẻ dữ liệu của bạn với bất kỳ bên thứ ba không liên kết nào trừ khi luật pháp yêu cầu.

Công cụ phân tích của bên thứ ba

Để phân tích việc sử dụng trang web của chúng tôi và nâng cao trải nghiệm người dùng, chúng tôi sử dụng các dịch vụ phân tích có uy tín của bên thứ ba như Google Analytics. Điều này cho phép chúng tôi hiểu hành vi của khách truy cập và xác định các lĩnh vực cần cải thiện.

Dữ liệu được thu thập là ẩn danh và tổng hợp. Không bao giờ một cá nhân có thể được xác định thông qua việc thu thập phân tích tiêu chuẩn của chúng tôi. Bạn cũng có tùy chọn từ chối thu thập dữ liệu phân tích nhất định thông qua cài đặt do dịch vụ bên thứ ba cung cấp.

Chúng tôi cũng tích hợp một số tính năng nhất định của bên thứ ba như video nhúng, nút mạng xã hội và chức năng tương tự. Việc tương tác với các tính năng này có thể liên quan đến một số hoạt động xử lý dữ liệu của bên thứ ba có liên quan và tuân theo chính sách quyền riêng tư của họ. Tuy nhiên, việc sử dụng các tính năng này là hoàn toàn tùy chọn trên trang web của chúng tôi.

Thông tin chung và thông tin bắt buộc

Bảo vệ dữ liệu

Các nhà điều hành trang web này rất coi trọng việc bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn. Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn một cách bí mậttuân thủ các quy định bảo vệ dữ liệu theo luật định cũng như chính sách quyền riêng tư này

Nếu bạn sử dụng trang web này, nhiều dữ liệu cá nhân khác nhau sẽ được thu thập. Thông tin cá nhân là bất kỳ dữ liệu nào mà bạn có thể nhận dạng cá nhân. Chính sách bảo mật này giải thích những thông tin chúng tôi thu thập và mục đích chúng tôi sử dụng thông tin đó. Nó cũng giải thích điều này xảy ra như thế nào và nhằm mục đích gì.

Xin lưu ý rằng dữ liệu được truyền qua internet (ví dụ: qua liên lạc qua email) có thể bị vi phạm an ninh. Không thể bảo vệ hoàn toàn dữ liệu của bạn khỏi sự truy cập của bên thứ ba.

Thông báo liên quan đến bên chịu trách nhiệm về trang web này:

 • Công ty TNHH Kho Sỉ Châu Âu
 • Điện thoại: 078 853 8790
 • Email: info@khosichauau.com

Bên chịu trách nhiệm là thể nhân hoặc pháp nhân cá nhân hoặc cùng với người khác quyết định mục đích và phương tiện xử lý dữ liệu cá nhân (tên, địa chỉ email, v.v.)

Thu hồi sự đồng ý của bạn đối với việc xử lý dữ liệu của bạn

Nhiều hoạt động xử lý dữ liệu chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý rõ ràng của bạn. Bạn có thể thu hồi sự đồng ý của mình bất cứ lúc nào với hiệu lực trong tương lai. Một email không chính thức đưa ra yêu cầu này là đủ. Dữ liệu được xử lý trước khi chúng tôi nhận được yêu cầu của bạn vẫn có thể được xử lý hợp pháp.

Quyền khiếu nại với cơ quan quản lý

Nếu có hành vi vi phạm luật bảo vệ dữ liệu, người bị ảnh hưởng có thể nộp đơn khiếu nại lên cơ quan quản lý có thẩm quyền tại nơi công ty chúng tôi đặt trụ sở chính.

Quyền di chuyển dữ liệu

Bạn có quyền nhận dữ liệu mà chúng tôi xử lý dựa trên sự đồng ý của bạn hoặc để thực hiện hợp đồng được tự động gửi cho chính bạn hoặc cho bên thứ ba ở định dạng tiêu chuẩn, máy có thể đọc được. Nếu bạn yêu cầu chuyển dữ liệu trực tiếp cho một bên chịu trách nhiệm khác, việc này sẽ chỉ được thực hiện trong phạm vi khả thi về mặt kỹ thuật.

Mã hóa SSL hoặc TLS

Trang web này sử dụng mã hóa SSL hoặc TLS vì lý do bảo mật và để bảo vệ việc truyền tải nội dung bí mật, chẳng hạn như các yêu cầu bạn gửi cho chúng tôi với tư cách là nhà điều hành trang web. Bạn có thể nhận ra kết nối được mã hóa trong dòng địa chỉ của trình duyệt khi nó thay đổi từ "http://" thành "https://" và biểu tượng khóa hiển thị trên thanh địa chỉ của trình duyệt.

Nếu mã hóa SSL hoặc TLS được kích hoạt, dữ liệu bạn chuyển cho chúng tôi sẽ không thể bị bên thứ ba đọc được.

Thông tin, chặn, xóa

Theo sự cho phép của pháp luật, bạn có quyền được cung cấp thông tin miễn phí bất cứ lúc nào về bất kỳ dữ liệu cá nhân nào của bạn được lưu trữ cũng như nguồn gốc, người nhận và mục đích xử lý dữ liệu đó. Bạn cũng có quyền yêu cầu sửa, chặn hoặc xóa dữ liệu này. Bạn có thể liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào bằng cách sử dụng địa chỉ được cung cấp trong thông báo pháp lý của chúng tôi.

Thu thập dữ liệu trên trang web của chúng tôi

Cookies

Một số trang web của chúng tôi sử dụng cookie. Cookie không gây hại cho máy tính của bạn và không chứa bất kỳ loại virus nào. Cookie giúp làm cho trang web của chúng tôi thân thiện hơn, hiệu quả và an toàn hơn với người dùng. Cookies là các tệp văn bản nhỏ được lưu trữ trên máy tính của bạn và được trình duyệt của bạn lưu lại.

Hầu hết các cookie chúng tôi sử dụng đều được gọi là "cookie phiên". Chúng sẽ tự động bị xóa sau chuyến thăm của bạn. Các cookie khác vẫn còn trong bộ nhớ thiết bị của bạn cho đến khi bạn xóa chúng. Những cookie này giúp bạn có thể nhận ra trình duyệt của mình khi bạn truy cập trang web lần sau.

Bạn có thể định cấu hình trình duyệt của mình để thông báo cho bạn về việc sử dụng cookie để bạn có thể quyết định tùy từng trường hợp xem nên chấp nhận hay từ chối cookie. Ngoài ra, trình duyệt của bạn có thể được định cấu hình để tự động chấp nhận cookie trong một số điều kiện nhất định hoặc luôn từ chối chúng hoặc tự động xóa cookie khi đóng trình duyệt của bạn. Việc tắt cookie có thể hạn chế chức năng của trang web này.

Tệp nhật ký máy chủ

Nhà cung cấp trang web tự động thu thập và lưu trữ thông tin mà trình duyệt của bạn tự động truyền cho chúng tôi trong "tệp nhật ký máy chủ". Đó là:

 • Loại trình duyệt và phiên bản trình duyệt
 • Hệ điều hành được sử dụng
 • URL giới thiệu
 • Tên máy chủ của máy tính truy cập
 • Thời gian yêu cầu máy chủ
 • Địa chỉ IP

Những dữ liệu này sẽ không được kết hợp với dữ liệu từ các nguồn khác. 

Mẫu liên hệ

Nếu bạn gửi câu hỏi cho chúng tôi qua biểu mẫu liên hệ, chúng tôi sẽ thu thập dữ liệu đã nhập trên biểu mẫu, bao gồm chi tiết liên hệ bạn cung cấp, để trả lời câu hỏi của bạn và mọi câu hỏi tiếp theo. Chúng tôi không chia sẻ thông tin này mà không có sự cho phép của bạn.

Do đó, chúng tôi sẽ chỉ xử lý mọi dữ liệu bạn nhập vào biểu mẫu liên hệ khi có sự đồng ý của bạn. 

Chúng tôi sẽ giữ lại dữ liệu bạn cung cấp trên biểu mẫu liên hệ cho đến khi bạn yêu cầu xóa dữ liệu đó, thu hồi sự đồng ý của bạn về việc lưu trữ dữ liệu đó hoặc mục đích lưu trữ dữ liệu đó không còn phù hợp nữa (ví dụ: sau khi hoàn thành yêu cầu của bạn). Mọi điều khoản bắt buộc theo luật định, đặc biệt là những điều khoản liên quan đến thời gian lưu giữ dữ liệu bắt buộc, vẫn không bị ảnh hưởng bởi điều khoản này.

Phân tích và quảng cáo

Google AdWords và Theo dõi chuyển đổi của Google

Trang web này sử dụng Google AdWords. AdWords là chương trình quảng cáo trực tuyến của Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Hoa Kỳ ("Google").

Là một phần của Google AdWords, chúng tôi sử dụng cái gọi là theo dõi chuyển đổi. Khi bạn nhấp vào quảng cáo do Google phân phối, cookie theo dõi chuyển đổi sẽ được đặt. Cookies là các tệp văn bản nhỏ mà trình duyệt internet của bạn lưu trữ trên máy tính của bạn. Những cookie này hết hạn sau 30 ngày và không được sử dụng để nhận dạng cá nhân người dùng. Nếu người dùng truy cập một số trang nhất định của trang web và cookie chưa hết hạn, Google và trang web có thể cho biết rằng người dùng đã nhấp vào quảng cáo và tiếp tục đến trang đó.

Mỗi nhà quảng cáo Google AdWords có một cookie khác nhau. Do đó, không thể theo dõi cookie bằng trang web của nhà quảng cáo AdWords. Thông tin thu được bằng cách sử dụng cookie chuyển đổi được sử dụng để tạo thống kê chuyển đổi cho các nhà quảng cáo AdWords đã chọn theo dõi chuyển đổi. Khách hàng được thông báo tổng số người dùng đã nhấp vào quảng cáo của họ và được chuyển hướng đến trang thẻ theo dõi chuyển đổi. Tuy nhiên, nhà quảng cáo không thu được bất kỳ thông tin nào có thể được sử dụng để nhận dạng cá nhân người dùng. Nếu bạn không muốn tham gia theo dõi, bạn có thể từ chối việc này bằng cách dễ dàng vô hiệu hóa cookie Theo dõi chuyển đổi của Google bằng cách thay đổi cài đặt trình duyệt của bạn. Khi làm như vậy, bạn sẽ không được đưa vào thống kê theo dõi chuyển đổi.

Để biết thêm thông tin về Google AdWords và Theo dõi chuyển đổi của Google, hãy xem Chính sách bảo mật của Google: https://policies.google.com/privacy?hl=vi

Bạn có thể đặt trình duyệt của mình thông báo cho bạn về việc sử dụng cookie để bạn có thể quyết định tùy từng trường hợp xem nên chấp nhận hay từ chối cookie. Ngoài ra, trình duyệt của bạn có thể được định cấu hình để tự động chấp nhận cookie trong một số điều kiện nhất định hoặc luôn từ chối chúng hoặc tự động xóa cookie khi đóng trình duyệt của bạn. Việc tắt cookie có thể hạn chế chức năng của trang web này.

Tóm lại

Bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu cá nhân của bạn là điều quan trọng đối với chúng tôi tại khosichauau.com. Chính sách này phác thảo cách tiếp cận và thực tiễn của chúng tôi xung quanh việc thu thậpxử lý bất kỳ thông tin cá nhân nào bạn cung cấp trên trang web của chúng tôi.

Chúng tôi chỉ thu thập dữ liệu tối thiểu cần thiết để cung cấp và nâng cao dịch vụ của mình. Các biện pháp bảo vệ an ninh nghiêm ngặt được thực hiện để giữ an toàn cho dữ liệu và ngăn chặn truy cập trái phép. Chúng tôi cũng hướng tới sự minh bạch hoàn toàn trong hoạt động thu thập và xử lý dữ liệu của mình.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào khác về chính sách quyền riêng tư này. Chúng tôi sẵn lòng cung cấp mọi thông tin làm rõ cần thiết về cách chúng tôi bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn khi bạn tương tác với trang web của chúng tôi. Chăm sóc thông tin của bạn là trách nhiệm mà chúng tôi thực hiện nghiêm túc.